PRIVAT FÖRSVARARE

Om du inte beviljas en offentlig försvarare, eller inte får beviljat ett försvararbyte, kan vi i många fall biträda dig som privat försvarare.

OFFENTLIG FÖRSVARARE

När du misstänks för brott har du i många fall rätt till en offentlig försvarare. Du har även rätt att själv välja vilken advokat du vill representeras av.

Vi rekommenderar att du aldrig låter dig förhöras av polis utan att ha din försvarsadvokat med. Inte ens ett kort inledande förhör.